Muséet är öppet i juli månad

onsdagar kl 17-21
söndagar kl 12-16

Övriga tider - kontakta
ordförande

 

Årets evenemang

och händelser

finns på första sidan

(Start)

Hembygdsgården

Den 29 maj 1968 överlät kommunen den 25 m långa gården på Stenbacka till hembygdsvårdsnämndens förfogande.

Gården uppfördes på sin nuvarande plats i slutet på 1700-talet. Gården har haft många ägare. I    början på 1900-talet var bondeeran förbi och gården köptes av Jeppo yllespinneri, som använde den till personalbostäder. Vid yllespinneriets konkurs (1934) inropades gården av Jeppo kommun, som använde den som hyresbostad åt åldringar.

Övriga byggnader

På museiområdet finns också prästen Thomas Elenius bod från 1778, en enkelstuga från 1700-talet, en uthuslänga samt ett bostadshus som är inrett som ett hem från 1940-talet.

Museisamlingar

Vid hembygdsmuseet kan du bekanta dig med vardagsföremål och arbetsredskap, som anknyter till allmogelivet i Jeppo. I samlingarna finns f.t. 1735 föremål, ett femtital från 1700-talet, bl.a. flera föremål som tillhört prästen Thomas Elenius (1749-1809). I museet finns ett särskilt rum för textilier, samt ett s.k. fornrum, där fornfynd samt gamla mynt och sedlar finns utställda.